Training Industrieel Project Management

1&UConsult geeft compacte project management colleges op verschillende niveaus.  Je leert in korte tijd van een zeer ervaren project manager met een uitgebreid track record omgaan met een grote verscheidenheid aan disciplines en krijgt inzicht in het ontstaan, het voorbereiden, het uitvoeren en het opleveren van een inustrieel project van klein tot zeer groot. 

IPM Essentials is een intensieve en compacte kennismaking van industrieel project management in twee dagdelen, meestal 's avonds maar kan ook overdag.

IPM Advanced neemt meer tijd voor details en verfijning van bijzondere omstandigheden. Het menselijk gedrag  en individuele omstandigheden komen in deze cursus van zes dagdelen meer naar voren.

IPM Master colleges besteedt daarnaast extra aandacht aan leiderschap, gesprekstechnieken en beheersing van conflicten en gaat dieper in op een grondige voorbereiding en duurt 9 dagdelen.

Nieuw! IPM & Golf  De combinatie met golflessen is uniek.  Als je colleges industrieel project management wilt combineren met het leren of verbeteren van je golfspel ga dan naar combicursussen IPM KeyPoints

IPM Key Points 1: 1 volle dag kennis vergaren. 's Morgens de kernpunten van  industrieel project management  en na de lunch golflessen. Voor beginners en gevorderden. En tot in de avond sparren met de IPM docent over specifieke onderwerpen. Intensief en inspirerend!

IPM Key Points 2: als KeyPoints 1: colleges projectmanagement en golflessen maar dan gedurende 2 dagen. Met de mogelijkheid eigen ingebrachte onderwerpen te behandelen.

IPM Key Points 3: als KeyPoints 2 maar dan gedurende drie dagen. Meer diepgang in de theorieen en communictietechnieken.

Maatwerk Colleges specifiek afgestemd op de behoeften in jouw bedrijf, toegespitst op praktische omstandigheden in de bedrijfsvoering. Aarzel niet om een vrijblijvend kennismakingsgesprek te vragen om de mogelijkheden te bespreken.

Korting: Er gelden een aantrekkelijke kortingen  voor gelijktijdige aanmelding van meerdere deelnemers. Alle prijzen zijn exclusief 21% btw.

Industrieel Project Management Colleges

Je wilt je verbeteren in het aansturen van steeds groter wordende projecten. Je verantwoordelijkheden nemen toe en de projecten worden steeds ingewikkelder. Daarom zoek je een cursus die je snel op weg helpt. Studeren naast of gedurende  je werk kan prima met de IPM colleges.  De colleges zijn compact en helder en gaan vergezeld van veel overzichtelijke schema's. In korte tijd leer je veel. 

Voordelig is de colleges in de vergaderzaal van het bedrijf te geven. Meerdere studenten kunnen de colleges tegen aantrekkelijke kortingen bijwonen en  de lokatiekosten blijven beperkt. 

Er zijn drie niveau's. Het instapniveau, IPM Essentials, is kort en krachtig. Het gemiddelde niveau, IPM Advanced, neemt meer tijd van de inter-menselijke aspecten terwijl het hoogste niveau, IPM Master, daarnaast nog eens veel praktische voorbeelden geeft en diepgaand ingaat op de verhoudingen tussen de partijen en alles wat er voor nodig is om een complex project in goede banen te leiden.

Overstappen Bij overstappen binnen 12 maanden van IPM Essentials naar IPM Advanced of IPM Master ontvang je het IPM Essentials collegegeld terug.

Meer info: IPM Colleges

Industrieel Project Management Key Points

Wil je eerst alleen kennis maken met de kernpunten van industrieel project management, kies dan voor IPM-Key Points colleges, al dan niet in combinatie met golflessen.  Direct naar heldere overzichten en leerzame schema’s die jou een kristalhelder inzicht geven om een project tot een goed eind te brengen. Complexe industriele projecten worden uiteen gerafeld en teruggebracht tot overzichtelijke, logische onderdelen.

KeyPoints colleges kunnen worden gecomineerd met golflessen. Voor beide vakgebieden geldt het belang van kennis en aanpassingsvermogen. Vooral voor bedrijven interessant die de teamgeest willen versterken. Gemeenschappelijke kennis vergroot het onderlinge begrip en verstrekt het resultaat van elke onderneming. Aarzel niet met de cursusleider te overleggen over de te behandelen onderwerpen. Dat kost niets De te behandelen onderwerpen kunnen aangepast worden aan de specifieke wensen en behoeftes van de onderneming.  

Overstappen IPM KeyPoints vormt een goed vertrekpunt voor eventuele vervolg colleges. Je hebt al met de kernpunten kennis gemaakt maar je wilt je verder verdiepen in het management proces van grootschalige industriele projecten. Hoe zit dat met vergunningen, hoe bereid ik m'n project goed voor? Hoe zorg ik ervoor dat ik tijdig op de logische ontwikkelingen van het project anticipeer? Ga dan binnen 12 maanden door naar IPM-Advanced of IPM-Master. Je krijgt dan het collegegeld van de KeyPoints colleges terug.

Meer info: IPM Key Points

Maatwerk in projectmanagement

Je kunt kiezen voor standaard colleges maar ook voor projectmanagement colleges afgestemd op jouw eigen bedrijf, dicht bij jouw klanten en gericht op zakelijk en efficiënt werken. Onder deskundige leiding van de zeer ervaren projectleider industriële projecten biedt 1&UConsult praktische trainingen of individuele begeleiding van jouw projectteam of directie.

Maak daarom een geheel vrijblijvend een afspraak voor een kostenloos kennismakingsgesprek met de cursusleider (0623 707 814). Samen met hem bepaal je welke elementen in de IPM training voor jouw specifieke bedrijf met nadruk worden behandeld.

Project assistentie

1&UConsult biedt de mogelijkheid om voor korte of langere duur specifieke projectmatige assistentie te verlenen. In bijzondere omstandigheden kan het een uitkomst zijn met een ervaren senior projectleider te sparren om daarmee eventuele stagnatie in een project op te lossen.

In sommige gevallen kan een incidentele interventie of bemiddeling helpen een project vlot te trekken of teleurstellende gang van zaken om te buigen. De docent is geschoold in conflictbemiddeling volgens de richtlijnen en gebruiken van het Nederlands Mediation Instituut.

1&U Consult

Ing. F. Laméris gaf in binnen- en buitenland leiding aan de realisatie van grote industriële projecten. Hij realiseerde water-zuiveringen, afvalverbrandingen, windparken, speelde een cruciale rol bij energieprojecten en cement-fabrieken. Hij woonde in Parijs, Barcelona en Rio de Janeiro en werkte in Europa, USA en Latijns Amerika. Hij assisteerde vele internationale bedrijven bij uiteenlopende projecten.

Laméris was sr. Project Manager Industriële Projecten bij een van de bekende Nederlandse ingenieursbureaus en gastdocent Industrieel Project Management aan de hogeschool InHolland.

Curriculum Vitae

"... and thank you for your excellent report..."
Peter Goodwin, South Africa
"Laméris renders excellent services and helps us to control and overview on the highly complex situation". .
RWE Essen, D
"Wij zijn zeer tevreden over zijn projectaanpak, zijn persoonlijk netwerk en zijn instelling".
ECN, Petten
"Ik heb veel geleerd van de wijze waarop je met het bevoegde gezag communiceerde. Heel diplomatiek".
KDE, Slochteren
Uitslag enquête studenten Hogeschool InHolland: 97% vindt IPM nuttig, 76 % zou meer IPM-colleges willen, 88% vindt het lesmateriaal "goed", 100% vindt de docent "goed".
Studenten Hogeschool InHolland